KILLING EN LOKAL DELIKATESS !

Ingen annat område i landet kan visa upp så många aktiva getgårdar och så många getter som Jämtland-Härjedalen. Getterna producerar mjölk till våra berömda getostar. Någon nämnvärd köttproduktion förekommer inte trots att killing i många länder anses som en stor delikatess. Bockkillingarna som föds i februari utgör en konkurrent om getens mjölk som skall ge ost. Det är därför vanligt att bockkillingarna går till slakt direkt vid födseln.

På initiativ av Matakademien i Jämtland-Härjedalen och Mer Värd Mat har det under en tid förts en diskussion med några getgårdar om möjligheterna att tillvarata ”bockkillarna” på ett bättre sätt i länet. Matakademien och Mer Värd Mat har vid flera evenemang bjudit på killing och rönt en mycket stor upp- skattning för detta läckra, nyttiga och lätt tillagade kött. Från getgårdarnas sida har många visat ett stort intresse att utveckla getkilling som en lokal delikatess.

Vi har därför inbjudit länets ca 25 aktiva getgårdar att medverka i en lansering av killingkött till hösten 2007. Vi tänker oss bl.a. att detta skall ske via ett antal av våra krogar i länet och provsmakning under olika matevenemang och i några av våra ledande matbutiker. Detta skall ske under ”Killingens Vecka” som är planerad till vecka 44. Fram till dess samlar vi in anmälningar från de getgårdar som kan bidra med getkillingar som är slaktade vid ca 8 månaders ålder. Därefter kommer vi hålla ett seminarium för getproducenterna om uppfödning av getkillingar, slakt och distribution. Vi kommer även att utbilda de kockar i länet som skall svara för tillagningen under killingveckan.

Mer info från Claes Ohlsén.
E-post: claes.ohlsen@agrippa.se

Food of Jamtland - Intresseanmälan

Årets krogrättBoka din webbannons på foodofjamtland.se

Matakademien

Datautbildningar inom Windows, Office, bildhantering mm
Internetmedia CMS Webbpubliceringsverktyg